Når fokuspunkt er aktiveret under live view-fotografering i manuel fokustilstand, vises objekter, der er i fokus, med farvede konturer på displayet. Du kan vælge farven.

Mulighed

Beskrivelse

[ Topniveau ]

Vælg mellem [ 3 (høj følsomhed) ], [ 2 (standard) ], [ 1 (lav følsomhed) ] og [ Fra ]. Jo højere værdi, jo større dybde vil der blive vist som værende i fokus. Fokus peaking udføres ikke i specialeffekttilstande.

[ Højhøjdepunktsfarve ]

Vælg en højlysfarve fra [ Rød ], [ Gul ], [ Blå ] og [ Hvid ].

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film