Vælg det antal fokuspunkter, der er tilgængelige for manuel valg af fokuspunkt, når en anden indstilling end [ Auto-område AF ] er valgt for AF-områdetilstand.

Mulighed

Beskrivelse

R

[ Alle punkter ]

Hvert fokuspunkt, der er tilgængeligt i den aktuelle AF-områdetilstand, kan vælges. Antallet af tilgængelige punkter varierer med AF-områdetilstanden.

I

[ Hvert andet punkt ]

Antallet af tilgængelige fokuspunkter reduceres til en fjerdedel af det tilgængelige antal, når [ Alle punkter ] er valgt. Bruges til hurtig valg af fokuspunkt.

  • Dette har ingen indflydelse på antallet af tilgængelige fokuspunkter til live view-fotografering i tilstandene [ Punpoint AF ] og [ Wide-area AF (L) ].

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film