Vælg de funktioner, der udføres enten ved at trykke på kameraknapperne eller ved at trykke på knapperne og dreje kommandohjulene under optagelse.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

  Mulighed

  0

  [ Preview-knap ]

  2

  [ Fn knap ]

  !

  [ AE‑L/AF‑L knap ]

  V

  [ AF-ON knap ]

  G

  [ Udløserknap ]

 • De roller, der kan tildeles til disse kontroller, er som følger:

  Mulighed

  0

  2

  !

  V

  G

  t

  [ Strømblænde (åben) ]

  4

  q

  [ Strømblænde (luk) ]

  4

  i

  [ Eksponeringskompensation + ]

  4

  h

  [ Eksponeringskompensation - ]

  4

  b

  [ Visning af rammegitter ]

  4

  4

  J

  [ Vælg billedområde ]

  4

  4

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  4

  4

  A

  [ AF-ON ]

  4

  4

  F

  [ Kun AF-lås ]

  4

  4

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  4

  4

  C

  [ kun AE-lås ]

  4

  4

  B

  [ AE/AF-lås ]

  4

  4

  C

  [ Tag billeder ]

  4

  1

  [ Optag film ]

  4

  [ Ingen ]

  4

  4

  4

  4

 • Følgende muligheder er tilgængelige:

  Mulighed

  Beskrivelse

  t

  [ Strømblænde (åben) ]

  Blænden udvides, mens Pv -knappen trykkes ned. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn-knap ] > [ Strømblænde (luk) ] til knapstyret blændejustering.

  q

  [ Strømblænde (luk) ]

  Blænden indsnævres, mens Fn -knappen trykkes ned. Bruges i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Preview-knap ] > [ Power-blænde (åben) ] til knapstyret blændejustering.

  i

  [ Eksponeringskompensation + ]

  Eksponeringskompensationen øges, mens Pv- knappen trykkes ned. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn-knap ] > [ Eksponeringskompensation − ] til knapstyret eksponeringskompensation.

  h

  [ Eksponeringskompensation − ]

  Eksponeringskompensationen falder, mens der trykkes på Fn- knappen. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Preview-knap ] > [ Eksponeringskompensation + ] til knapstyret eksponeringskompensation.

  b

  [ Visning af rammegitter ]

  Tryk på knappen for at få vist et rammegitter på skærmen. Tryk på knappen igen for at slukke for displayet.

  J

  [ Vælg billedområde ]

  Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge billedområdet til film. Bemærk, at billedområdet ikke kan ændres, mens optagelsen er i gang.

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting til film.

  A

  [ AF-ON ]

  Hvis du trykker på knappen, startes autofokus, hvilket kopierer funktionen af AF-ON- knappen.

  F

  [ Kun AF-lås ]

  Fokus låses, mens knappen trykkes ned.

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

  C

  [ kun AE-lås ]

  Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.

  B

  [ AE/AF-lås ]

  Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.

  C

  [ Tag billeder ]

  Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede med et billedformat på 16:9.

  1

  [ Optag film ]

  Tryk udløserknappen halvt ned for at starte livevisning. Hvis fokusindstillingsvælgeren er i AF- positionen, kan du trykke udløserknappen halvt ned igen for at fokusere. For at starte filmoptagelse skal du trykke udløserknappen helt ned. Tryk på udløserknappen igen for at afslutte optagelsen.

  • Når [ Optag film ] er valgt, kan udløserknappen ikke bruges til andre formål end optagelse af film.

  • Tryk på a knappen for at afslutte livevisning.

  • Udløserknapperne på valgfri trådløse fjernbetjeninger eller fjernbetjeningsledninger fungerer på samme måde som kameraets udløserknap.

  [ Ingen ]

  Styringen har ingen effekt.

Power Aperture
 • Strømblænde er kun tilgængelig i tilstandene A og M .

 • Et 6 ikon vist på skærmen indikerer, at strømblænden ikke kan bruges.

 • Displayet kan flimre, mens blænden justeres.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film