Vælg, om udløserknappen kan bruges til at fokusere. Hvis [ Kun AF-ON ] er valgt, vil kameraet ikke fokusere, når udløserknappen trykkes halvt ned. Fokus kan kun justeres ved hjælp af AF-ON- knappen eller andre kontroller, som AF-ON er blevet tildelt ved hjælp af brugerdefineret indstilling f3 [ Brugerdefinerede kontroller ].

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film