Vælg [ Til ] for at få vist, hvordan de aktuelt valgte muligheder for lukkerhastighed, blænde og ISO-følsomhed påvirker eksponeringen, mens du tager billeder i tilstandene P , S , A og M .

Forhåndsvisning af eksponering
 • Eksponeringseksempel er ikke tilgængelig, når A (bulb) eller % (tid) er valgt for lukkerhastighed. Bemærk, at forhåndsvisningen muligvis ikke afspejler de endelige resultater nøjagtigt, når:

  • [ Til ] er valgt for brugerdefineret indstilling d6 [ Udvidede lukkertider (M) ] og lukkerhastigheden er 60 s eller langsommere

  • Der anvendes blitzbelysning

  • [ Active D-Lighting ] eller [ HDR (high dynamic range) ] er i kraft

  • s er valgt til lukkerhastighed

  • Bracketing er i kraft

 • Hvis motivet er meget lyst eller meget mørkt, blinker eksponeringsindikatorerne for at advare om, at forhåndsvisningen muligvis ikke afspejler eksponeringen nøjagtigt.

 • Eksponeringen kan justeres med ±5 EV, selvom kun værdier mellem -3 og +3 EV afspejles i forhåndsvisningen.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film