Vælg den rækkefølge, som billederne i bracketing-programmet tages i.

Mulighed

Beskrivelse

H

[ MTR > under > over ]

Det umodificerede billede tages først, efterfulgt af skuddet med den laveste værdi, efterfulgt af skuddet med den højeste værdi.

I

[ Under > MTR > over ]

Skydning fortsætter i rækkefølge fra den laveste til den højeste værdi.

  • Brugerdefineret indstilling e6 [ Bracketingrækkefølge ] har ingen indflydelse på rækkefølgen af de billeder, der tages, når [ ADL bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotooptagelsesmenuen.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film