Vælg den rolle, der er tildelt J knappen under stillfotografering og afspilning.

Søgerfotografering

Mulighed

Beskrivelse

K

[ Vælg midterste fokuspunkt ]

Ved at trykke på J vælges det midterste fokuspunkt.

K

[ Fremhæv aktivt fokuspunkt ]

Et tryk på J fremhæver det aktive fokuspunkt.

[ Ingen ]

Et tryk på J under optagelse har ingen effekt.

Live View

Mulighed

Beskrivelse

K

[ Vælg midterste fokuspunkt ]

Ved at trykke på J vælges det midterste fokuspunkt.

p

[ Zoom til/fra ]

Tryk på J for at zoome ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt. Tryk på J igen for at vende tilbage til det forrige display.

For at vælge zoomforholdet skal du fremhæve [ Zoom til/fra ] og trykke på 2 .

[ Ingen ]

Et tryk på J under optagelse har ingen effekt.

Afspilningstilstand

Uanset hvilken indstilling der er valgt, starter filmafspilning ved at trykke på J , når en film vises i fuld skærm.

Mulighed

Beskrivelse

n

[ Thumbnail til/fra ]

Tryk på J for at skifte mellem fuldskærms- og 4-, 9- eller 72-billedes miniatureafspilning.

o

[ Se histogrammer ]

Et histogram vises, mens der trykkes på J knappen. Histogramvisningen er tilgængelig i både fuldskærms- og miniatureafspilning.

p

[ Zoom til/fra ]

Tryk på J for at zoome ind på området omkring det aktive fokuspunkt. Tryk på J igen for at vende tilbage til det forrige display.

  • For at vælge zoomforholdet skal du fremhæve [ Zoom til/fra ] og trykke på 2 .

  • Zoom er tilgængelig i både fuldskærms- og miniatureafspilning.

u

[ Vælg slot og mappe ]

Tryk på J for at få vist dialogboksen [ Vælg plads og mappe ], hvor du derefter kan vælge en plads og mappe til afspilning.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film