Vælg en filnummereringsmulighed.

Mulighed

Beskrivelse

[ Til ]

Når der oprettes en ny mappe, eller der indsættes et nyt hukommelseskort i kameraet, fortsætter filnummereringen fra det sidst brugte nummer. Dette forenkler filhåndteringen ved at minimere forekomsten af duplikerede filnavne, når der bruges flere kort.

[ Fra ]

Når en ny mappe oprettes eller et nyt hukommelseskort indsættes, genstarter filnummereringen fra 0001. Hvis den aktuelle mappe allerede indeholder billeder, fortsætter filnummereringen i stedet fra det højeste filnummer i den aktuelle mappe. Hvis du vælger [ Fra ] efter at have valgt [ Til ], gemmer kameraet det aktuelle filnummer. Filnummereringen genoptages fra den tidligere gemte værdi, næste gang [ Til ] vælges.

[ Nulstil ]

Nulstil filnummereringen for [ Til ]. Hvis den aktuelle mappe er tom, genstartes filnummereringen fra 0001 med det næste billede taget. Hvis den aktuelle mappe indeholder billeder, vil det næste billede, der tages, blive tildelt et filnummer ved at tilføje et til det højeste filnummer i den aktuelle mappe.

Filnummersekvens
  • Hvis der tages et billede, når den aktuelle mappe indeholder et billede med nummeret 9999, oprettes en ny mappe, og filnummereringen vil genstarte fra 0001.

  • Når det aktuelle mappenummer når 999, vil kameraet ikke længere være i stand til at oprette nye mapper, og udløseren vil blive deaktiveret, hvis:

    • Den aktuelle mappe indeholder 5000 billeder (derudover vil filmoptagelse blive deaktiveret, hvis kameraet beregner, at det antal filer, der er nødvendige for at optage en film af den maksimale længde, vil resultere i, at mappen indeholder over 5000 filer)

    • Den aktuelle mappe indeholder et billede med nummeret 9999 (derudover vil filmoptagelse blive deaktiveret, hvis kameraet beregner, at det antal filer, der er nødvendige for at optage en film af den maksimale længde, vil resultere i en fil nummereret over 9999)

    For at genoptage optagelsen skal du vælge [ Nulstil ] for brugerdefineret indstilling d7 [ Filnummersekvens ] og derefter enten formatere det aktuelle hukommelseskort eller indsætte et nyt hukommelseskort.

Mappenummerering
  • Hvis der tages et billede, når den aktuelle mappe indeholder 5000 billeder eller et billede med nummeret 9999, oprettes en ny mappe og vælges som den aktuelle mappe.

  • Den nye mappe tildeles et nummer en højere end det nuværende mappenummer. Hvis der allerede findes en mappe med det nummer, vil den nye mappe blive tildelt det laveste tilgængelige mappenummer.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film