Vælg, om drejning af afbryderknappen til D kun aktiverer kontrolpanelets baggrundslys eller også tænder for informationsdisplayet.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film