Vælg, om eksponeringen skal låses, når der trykkes på udløserknappen.

Mulighed

Beskrivelse

O

[ Til (halvt tryk) ]

Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, låses eksponeringen.

P

[ Til (burst-tilstand) ]

Eksponeringen låses kun, mens udløserknappen er trykket helt ned.

[ Fra ]

Hvis du trykker på udløserknappen, låses eksponeringen ikke.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film