Tilpas betjeningen af hoved- og underkommandohjulene.

Omvendt rotation

Vend omdrejningsretningen af kommandohjulene for udvalgte handlinger.

  • Fremhæv [ Eksponeringskompensation ] eller [ Lukkertid/blænde ] og tryk på 2 for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).

  • Tryk på J for at gemme ændringer og afslutte.

Skift Hoved/Sub

Vend rollerne for hoved- og underkommandohjulene om.

Mulighed

Beskrivelse

[ Eksponeringsindstilling ]

Hvis [ Til ] er valgt, vil hovedkommandohjulet styre blænde og underkommandohjulets lukkerhastighed. Hvis [ On (Mode A) ] er valgt, vil hovedkommandohjulet kun blive brugt til at indstille blænde i tilstand A.

[ Autofokusindstilling ]

Hvis [ Til ] er valgt, kan AF-områdetilstand vælges ved at holde AF-tilstandsknappen nede og dreje hovedkommandohjulet, autofokustilstand ved at holde AF-tilstandsknappen nede og dreje det underordnede kommandohjul.

Blændeindstilling

Vælg, om blænden kan justeres ved hjælp af blænderingen på CPU-objektiver i tilstandene A og M.

Mulighed

Beskrivelse

[ Underkommandoskive ]

Blænden kan kun justeres med underkommandohjulet (eller med hovedkommandohjulet, hvis [ Til ] er valgt for [ Skift hoved/under ] > [ Eksponeringsindstilling ]).

[ Blændering ]

Blænden kan justeres med objektivets blændering. Kameraets blændevisning viser blænde i trin på 1 EV, selvom brøkdele af 1 EV stadig kan vælges ved hjælp af blænderingen.

  • Uanset hvilken indstilling der er valgt for [ Blændeindstilling ], skal blænden for objektiver, der ikke er udstyret med en blændering (type G- og E-objektiver), justeres ved hjælp af det sekundære kommandohjul.

  • Når du bruger ikke-CPU-objektiver, skal du angive objektivdata ved hjælp af punktet [ Non-CPU lens data ] i opsætningsmenuen ( Brug af ikke-CPU-objektiver (Non-CPU Lens Data) ), og juster blænden ved hjælp af objektivets blændering.

Vælg de roller, som multivælgeren og kommandohjulene spiller under afspilning og menunavigation.

Mulighed

Beskrivelse

[ Til ]

Afspilning :

  • Hovedkommandohjulet kan bruges til at vælge det billede, der vises under fuldskærmsvisning. Underkommandodrejeknappen kan bruges til at springe frem eller tilbage i overensstemmelse med den indstilling, der er valgt for [ Sub-dial frame advance ].

  • Under afspilning af miniaturebilleder kan hovedkommandohjulet bruges til at fremhæve miniaturebilleder og underkommandohjulet til at bladre op eller ned.

Menuer * :

Brug hovedkommandohjulet til at fremhæve menupunkter. Drejning af underkommandohjulet med uret viser undermenuen for den fremhævede indstilling. Drejning mod uret viser den forrige menu.

2

[ Til (billedgennemgang ekskluderet) ]

Med hensyn til [ On ] bortset fra at kommandohjulene ikke kan bruges til afspilning under billedgennemgang.

[ Fra ]

Brug multivælgeren til at vælge det billede, der vises under fuldskærmsvisning eller til at fremhæve billeder eller menupunkter.

  • Underkommandohjulet kan ikke bruges til at vælge fremhævede elementer. Tryk på J eller 2 for at vælge fremhævede elementer.

Sub-Dial Frame Advance

Vælg det antal billeder, der kan springes over, ved at dreje det underordnede kommandohjul under afspilning på fuld skærm. Denne indstilling træder kun i kraft, når [ Til ] eller [ Til (ekskluderet billedgennemgang) ] er valgt for [ Menuer og afspilning ].

Mulighed

Beskrivelse

[ 10 billeder ]

Spring 10 billeder frem eller tilbage ad gangen.

[ 50 billeder ]

Spring 50 billeder frem eller tilbage ad gangen.

c

[ Bedømmelse ]

Spring til næste eller forrige billeder med den valgte vurdering. For at vælge vurderingen skal du fremhæve [ Rating ] og trykke på 2 .

P

[ Beskyt ]

Spring til næste eller forrige beskyttede billede.

C

[ Kun stillbilleder ]

Gå til næste eller forrige billede.

1

[ Kun film ]

Spring til næste eller forrige film.

u

[ Mappe ]

Drej underkommandohjulet for at vælge en mappe.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film