Kameraet fortsætter med at måle eksponeringen i et bestemt tidsrum, efter at udløserknappen er trykket halvt ned. Vælg, hvor længe kameraet fortsætter med at måle eksponering, når der ikke udføres nogen handlinger.

  • Visningerne af lukkertid og blænde i kontrolpanelet og søgeren slukker automatisk, når standby-timeren udløber.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film