Vælg [ Til ] for at få mere præcis fokus under dårlige lysforhold under live view, når AF-S er valgt til autofokustilstand, eller når AF-A er valgt, og kameraet optager med AF-S .

  • AF i svagt lys gælder kun under stillfotografering.

  • AF i svagt lys er ikke tilgængelig i b og EFCT- tilstande.

  • AF i svagt lys er ikke tilgængelig under interval-timerfotografering eller time-lapse-filmoptagelse.

  • Kameraet kan tage længere tid at fokusere, når [ Til ] er valgt.

  • Mens lavt lys-AF er aktiveret, vises "Low-light" på skærmen. Derudover kan skærmens opdateringshastighed falde.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film