Vælg, om skærmen forbliver tændt i live view, mens burst-fotografering er i gang. Hvis [ Fra ] er valgt, slukkes ikke kun skærmen, men også skærmens baggrundslys under eksponeringer.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film