Vælg mellem følgende visningsmuligheder for fokuspunkt:

Fokuspunktsbelysning

Vælg, om det aktive fokuspunkt skal fremhæves i søgeren.

Mulighed

Beskrivelse

[ Auto ]

Det valgte fokuspunkt fremhæves automatisk i rødt efter behov for at skabe kontrast til baggrunden.

[ Til ]

Det valgte fokuspunkt er altid fremhævet med rødt, uanset baggrundens lysstyrke. Afhængigt af baggrundens lysstyrke kan det valgte fokuspunkt være svært at se.

[ Fra ]

Det valgte fokuspunkt er ikke fremhævet.

Manuel fokustilstand

Mulighed

Beskrivelse

[ Til ]

Fokuspunktet vises til enhver tid i manuel fokustilstand.

[ Fra ]

Fokuspunktet vises kun under valg af fokuspunkt.

Dynamic-Area AF Assist

Vælg, om både det valgte fokuspunkt og de omgivende fokuspunkter skal vises i dynamisk område AF-tilstand.

Mulighed

Beskrivelse

[ Til ]

Vis både det valgte fokuspunkt og omgivende fokuspunkter.

[ Fra ]

Vis kun det valgte fokuspunkt.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film