Vælg længden af udløserforsinkelsen, antallet af taget billeder og intervallet mellem billederne i selvudløsertilstand.

Mulighed

Beskrivelse

[ Selvudløser forsinkelse ]

Vælg længden af udløserforsinkelsen.

[ Antal skud ]

Tryk på 1 og 3 for at vælge antallet af billeder, der tages, hver gang der trykkes på udløserknappen; vælg mellem værdier fra 1 til 9.

[ Interval mellem skud ]

Vælg intervallet mellem billeder, når [ Antal billeder ] er mere end 1.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film