Vælg de elementer, der er angivet i i menuen, der vises, når der trykkes på i knappen under søgerfotografering. For oplysninger om tilpasning af i menuen, se "Tilpasning af i menuen: Tilpas i menuen" ( Tilpasning af i menuen: Tilpas i menuen ).

Vare

0

J

[ Vælg billedområde ]

Justering af billedområdeindstillinger

8

[ Billedkvalitet ]

Justering af billedkvalitet

o

[ Billedstørrelse ]

Valg af billedstørrelse

N

[ Se oplysninger om hukommelseskort ]

Se hukommelseskortoplysninger

E

[ Eksponeringskompensation ]

Eksponeringskompensation

9

[ ISO-følsomhedsindstillinger ]

Justering af kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed)

m

[ Hvidbalance ]

Opnå naturlige farver med forskellige lyskilder (hvidbalance)

h

[ Indstil Picture Control ]

Billedbehandling (billedkontrol)

p

[ Farverum ]

Farverum

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

q

[ Lang eksponering NR ]

Lang eksponering NR

r

[ Høj ISO NR ]

Høj ISO NR

w

[ Måling ]

Valg af, hvordan kameraet indstiller eksponering

c

[ Flashtilstand ]

Flash-tilstande

Y

[ Blitzkompensation ]

Flash-kompensation

g

[ Autofokustilstand ]

Autofokustilstand

t

[ AF-områdetilstand ]

AF-områdetilstand

t

[ Automatisk bracketing ]

Varierende eksponering eller hvidbalance over en serie fotografier (bracketing)

$

[ Multiple eksponering ]

Kombination af flere eksponeringer i et enkelt billede (flereksponering)

2

[ HDR (højt dynamisk område) ]

High Dynamic Range (HDR)

7

[ Intervaltimer-optagelse ]

Optagelse af billeder med et bestemt interval (intervaltimeroptagelse)

8

[ Time-lapse film ]

Oprettelse af en film fra fotos (Time-Lapse-film)

9

[ Fokusskift-optagelse ]

Varierende fokus over en serie fotos (Focus Shift-optagelse)

v

[ Se udgivelsestilstand ]

Se udgivelsestilstand

w

[ Brugerdefinerede kontroller ]

f3: Brugerdefinerede kontroller

z

[ Eksponeringsforsinkelsestilstand ]

d4: Eksponeringsforsinkelse

Z

[ Bluetooth -forbindelse ]

Bluetooth -forbindelse

U

[ Wi-Fi-forbindelse ]

Wi-Fi-forbindelse

Se hukommelseskortoplysninger

Se det slot, der aktuelt er valgt som destination for nye billeder og den rolle, kortet spiller i slot 2, når der er isat to hukommelseskort. Dette element kan bruges til at se, men ikke til at ændre den valgte indstilling.

  • Den rolle, som kortet spiller i plads 2, kan vælges ved hjælp af [ Role spillet af kortet i plads 2 ] i fotooptagelsesmenuen ( Brug af to hukommelseskort ).

Se udgivelsestilstand

Se den aktuelle udgivelsestilstand. Dette element kan bruges til at se, men ikke ændre den valgte indstilling.

Bluetooth -forbindelse

Slå Bluetooth forbindelsen til eller fra.

Wi-Fi-forbindelse

Aktiver eller deaktiver Wi-Fi.

  • Aktiver Wi-Fi for at etablere trådløse forbindelser til computere eller mellem kameraet og smartphones eller tablets (smart-enheder), der kører SnapBridge appen.

  • For at slå Wi-Fi fra skal du markere [ Wi-Fi-forbindelse ] i menuen i og trykke på J ; hvis Wi-Fi i øjeblikket er aktiveret, vil en [ Luk Wi-Fi-forbindelse ]-prompt blive vist. Tryk på J for at afslutte forbindelsen.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film