Hvis du vælger [ Ja ], kan justeringer, der normalt foretages ved at holde en knap nede og dreje et kommandohjul, foretages ved at dreje kommandohjulet, efter at knappen er sluppet. Dette slutter, når der trykkes på knappen igen, udløserknappen trykkes halvt ned, eller standby-timeren udløber.

  • [ Slip knap for at bruge drejeknappen ] gælder for knapperne E , S ( Q ), BKT , c ( Y ), Q / g ( U ), X ( T ), W ( Y ) og AF-tilstand.

  • [ Slip knap for at bruge drejeknap ] gælder også for kontroller, som følgende roller er blevet tildelt ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger f3 eller g2 [ Brugerdefinerede kontroller ]: [ Vælg billedområde ], [ Aktiv D-Lighting ], [ Lysmåling ], [ Auto bracketing ], [ Multieksponering ], [ HDR (højt dynamisk område) ], [ Eksponeringsforsinkelsestilstand ], [ 1-trins spd/blænde ] og [ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ].

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film