Vælg, hvordan kameraet justerer blitzniveauet, når eksponeringskompensation bruges.

Mulighed

Beskrivelse

Y E

[ Hele rammen ]

Kameraet justerer både blitzniveau og eksponering. Dette ændrer eksponeringen for hele billedet.

E

[ Kun baggrund ]

Eksponeringskompensation justeres kun for baggrunden.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film