I tilstandene f , d , e , k , l og m kan du vælge, om kameraet ud over at gemme billeder i JPEG format gemmer NEF ( RAW ) kopier uden de anvendte effekter.

Mulighed

Beskrivelse

[ Til ]

Kameraet gemmer en NEF ( RAW )-kopi ud over en JPEG kopi, som effekten er blevet anvendt på.

[ Fra ]

Kameraet gemmer kun en JPEG kopi, som effekten er blevet anvendt på.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film