Vælg, hvornår kontrolpanelets baggrundslys lyser.

  • Hvis [ Fra ] er valgt, lyser baggrundsbelysningen, når afbryderen drejes til D Baggrundslyset slukker, når udløserknappen trykkes halvt eller helt ned.

  • Hvis [ Til ] er valgt, lyser baggrundsbelysningen, mens standby-timeren er aktiv. Bemærk, at dette øger forbruget af batteriet. Baggrundslyset slukkes, mens udløserknappen trykkes halvt eller helt ned, men tændes igen, når knappen slippes.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film