Vælg de elementer, der er anført i menuen i , der vises, når der trykkes på knappen i under filmoptagelse. For information om tilpasning af i menuen, se "Tilpasning af i menuen: Tilpas i menuen " ( Tilpasning af i menuen: Tilpas i menuen ).

Vare

0

J

[ Vælg billedområde ]

Justering af billedområdeindstillinger

G

[ Rammestørrelse og hastighed/Billedkvalitet ]

Billedstørrelse/billedhastighed og filmkvalitet

N

[ Destination ]

Bestemmelsessted

E

[ Eksponeringskompensation ]

Eksponeringskompensation

9

[ ISO-følsomhedsindstillinger ]

Justering af kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed)

m

[ Hvidbalance ]

Opnå naturlige farver med forskellige lyskilder (hvidbalance)

h

[ Indstil Picture Control ]

Billedbehandling (billedkontrol)

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

w

[ Måling ]

Valg af, hvordan kameraet indstiller eksponering

g

[ Autofokustilstand ]

Autofokustilstand

t

[ AF-områdetilstand ]

AF-områdetilstand

4

[ Elektronisk VR ]

Elektronisk VR

H

[ Mikrofonfølsomhed ]

Mikrofonfølsomhed

5

[ Dæmper ]

Dæmper

6

[ Frekvensrespons ]

Frekvensrespons

7

[ Reduktion af vindstøj ]

Vindstøjsreduktion

8

[ Lydstyrke for hovedtelefoner ]

Lydstyrke for hovedtelefoner

w

[ Brugerdefinerede kontroller ]

f3: Brugerdefinerede kontroller

W

[ Højdepunkter ]

d11: Højdepunkter

9

[ Fremhæv display ]

g5: Fremhæv Display

3

[ Skærmens lysstyrke ]

Overvåg lysstyrke

Z

[ Bluetooth -forbindelse ]

Bluetooth -forbindelse

U

[ Wi-Fi-forbindelse ]

Wi-Fi-forbindelse

$

[ Multivælger strømblænde ]

Multi-vælger Power Aperture

%

[ Multivælger eksponeringskomp. ]

Multivælger eksponeringskomp.

Multi-vælger Power Aperture

Vælg, om multivælgeren kan bruges til strømblænde. Vælg [ Aktiver ] for at aktivere strømblænde. Tryk på 1 for at udvide blænden, 3 for at indsnævre blænden.

Multivælger eksponeringskomp.

Vælg, om multivælgeren kan bruges til at justere eksponeringskompensation. Hvis du vælger [ Enable ], kan eksponeringskompensation indstilles ved at trykke på 1 eller 3 .

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film