Персонализираните настройки се съхраняват в една от четирите банки (банки „A” до „D”), които могат да бъдат избрани чрез [ Банка за персонализирани настройки ]. Промените в настройките, направени докато е избрана една банка, не се прилагат към останалите банки.

Преименуване на банки за потребителски настройки

Може да се добави описателен надпис към името на банката („A“, „B“, „C“ или „D“), като маркирате банката, натиснете 2 и изберете [ Преименуване ]. Надписите могат да бъдат с дължина до 20 знака.

Копиране на банки с персонализирани настройки

За да създадете копие на банка с персонализирани настройки, маркирайте банката, натиснете 2 , изберете [ Копиране ] и изберете дестинация за копието.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да възстановите настройките по подразбиране за избрана банка за персонализирани настройки. За да направите това, маркирайте банката и натиснете O ( Q ); ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение. Маркирайте [ Да ] и натиснете J , за да възстановите настройките по подразбиране за избраната банка.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео