Персонализираните настройки се съхраняват в една от четирите банки (банки „A“ до „D“), които могат да бъдат избрани с помощта на [ Custom Settings Bank ]. Промените в настройките, направени докато е избрана една банка, не се прилагат към останалите банки.

Преименуване на банки за персонализирани настройки

Към името на банката може да се добави описателен надпис („A“, „B“, „C“ или „D“), като маркирате банката, натиснете 2 и изберете [ Преименуване ]. Надписите могат да бъдат с дължина до 20 знака.

Копиране на персонализирани банки за настройки

За да създадете копие на банка с персонализирани настройки, маркирайте банката, натиснете 2 , изберете [ Копиране ] и изберете дестинация за копието.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да възстановите настройките по подразбиране за избрана банка с персонализирани настройки. За да направите това, маркирайте банката и натиснете O ( Q ); ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение. Маркирайте [ Yes ] и натиснете J да възстановите настройките по подразбиране за избраната банка.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео