Чувствителността на AF проследяване за видео режим може да бъде зададена на стойности от 1 до 7.

  • Изберете [ 7 ] ( Ниско ), за да поддържате фокус върху оригиналния обект.

  • Ако обектът напусне избраната зона за фокусиране, когато е избрано [ 1 ] ( Високо ), фотоапаратът ще реагира чрез бързо преместване на фокуса към нов обект в същата зона.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео