Изберете режимите на AF зоната, които могат да бъдат избрани чрез натискане на бутона за режим на фокусиране и завъртане на диска за подкоманди.

  • Маркирайте опциите и натиснете J или 2 , за да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ). Режимите, маркирани с отметка ( M ), са достъпни за избор чрез диска за подкоманди.

  • За да завършите операцията, натиснете G .

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео