Заключете настройките на експозицията или избора на точка за фокусиране.

опция

Описание

[ Заключване на скоростта на затвора ]

Изберете [ ON ], за да заключите скоростта на затвора на текущата й стойност в режим M.

  • Иконите O се появяват в дисплея за снимане и контролния панел, когато заключването на скоростта на затвора е в сила.

[ Заключване на блендата ]

Изберете [ ON ], за да заключите блендата на текущата й стойност в режими A и M.

  • Иконите O се появяват в дисплея за снимане и контролния панел, когато заключването на диафрагмата е в сила.

[ Заключване на фокусната точка ]

Изберете [ ВКЛ . ], за да заключите избора на точка за фокус върху текущо избраната точка за фокусиране.

  • Заключването на фокусната точка не се прилага, когато [ Auto-area AF ] е избрано за режим на AF зона.

  • Когато е избран [ Subject-tracking AF ], фокусната точка ще проследява движението на обекта.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео