Заключете настройките на експозицията или избора на точка на фокусиране.

Вариант

Описание

[ Заключване на скоростта на затвора ]

Изберете [ ON ], за да заключите скоростта на затвора при текущата й стойност в режим M.

  • O появяват на дисплея за снимане и контролния панел, когато е в сила заключването на скоростта на затвора.

[ Заключване на блендата ]

Изберете [ ON ], за да заключите блендата при текущата й стойност в режими A и M.

  • O появяват на дисплея за снимане и контролния панел, когато е в сила заключването на блендата.

[ Заключване на фокусната точка ]

Изберете [ ON ], за да заключите избора на фокусна точка върху текущо избраната точка на фокусиране.

  • Заключването на точката на фокусиране не се прилага, когато [ Auto-area AF ] е избрано за режим AF-area.

  • Когато е избран [ Subject-tracking AF ], точката на фокусиране ще проследява движението на обекта.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео