Изберете дисплеите на визьора, достъпни чрез натискане на бутона DISP във видео режим.

  • Маркирайте елементи ([ Дисплей 2 ] или [ Дисплей 3 ]) и натиснете J , за да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ). Само дисплеите, маркирани с отметка ( M ), могат да бъдат достъпни чрез натискане на бутона DISP по време на снимане. [ Дисплей 1 ] не може да бъде отменен.

  • За да изберете индикатори, които се появяват на дисплеи [ Дисплей 1 ] до [ Дисплей 3 ], маркирайте съответната опция и натиснете 2 . След това можете да маркирате елементи и да натиснете J , за да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ). С изключение на [ Сензорни контроли ], опциите са същите като тези за потребителска настройка g15 [ Персонализиран екран за снимане на монитор ] ( g15: Персонализиран монитор за снимане на дисплей ).

  • За да завършите операцията, натиснете G .

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео