Използвайте по-топли цветове с намалена яркост в екраните за снимане, меню и/или възпроизвеждане. Това прави дисплеите по-лесни за гледане с визия, адаптирана към тъмна среда по време на астрономическа фотография и други подобни.

Вариант

Описание

[ Опции за топъл цвят на дисплея ]

Изберете от следните опции.

  • [ Режим 1 ]: Използвайте по-топли цветове в екраните за снимане, меню и възпроизвеждане.

  • [ Режим 2 ]: Използвайте по-топли цветове в дисплея на менюто. По-топлите цветове също се използват за иконите и друга информация в екраните за снимане и възпроизвеждане, но не и за изгледа през обектива или за съдържанието на самите снимки.

  • [ Off ]: Топли цветове не се използват.

[ Яркост на дисплея с топъл цвят ]

Натиснете 1 или 3 да регулирате яркостта на дисплея с топъл цвят. Изберете по-високи стойности за повишена яркост, по-ниски стойности за намалена яркост.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео