Изберете [ ВКЛ . ], за да осветите дисплея за по-лесно гледане в тъмна среда (изглед на звездна светлина). Обърнете внимание, че дисплеят може леко да трепти, когато е включен изглед със звездна светлина.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео