Изберете как да се държи подселекторът, докато центърът му е натиснат.

опция

Описание

[ ВКЛЮЧЕНО ]

Подселекторът не може да се използва за позициониране на фокусната точка, докато центърът е натиснат.

[ ИЗКЛЮЧЕНО ]

Подселекторът може да се използва за позициониране на фокусната точка, докато центърът е натиснат.

Междувременно центърът на подселектора функционира в ролята, избрана за [ Sub-selector center ] с помощта на потребителска настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ] или g2 [ Персонализирани контроли ]. Това е особено забележително, тъй като ако присвоите [ Режим на AF зона ] към центъра на подселектора чрез потребителска настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ], тогава ще можете да го използвате за временно превключване на режимите на AF зона без да пречи на способността ви да позиционирате фокусната точка.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео