Изберете колко чувствителен е пръстенът за управление на обектива, когато са зададени [ Апертура ], [ Мощна бленда ], [ Компенсация на експозицията ] или [ ISO чувствителност ], като използвате персонализирана настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ] или g2 [ Персонализирани контроли ].

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео