Изберете дали снимките могат да се правят, преди фотоапаратът да фокусира, когато е избран AF-C.

Вариант

Описание

G

[ Издание ]

Снимките могат да се правят при всяко натискане на бутона за освобождаване на затвора (приоритет на освобождаване).

B

[ Фокус + освобождаване ]

Обикновено се дава приоритет на освобождаването, но ако обектът е тъмен или нисък контраст и фотоапаратът е в режим на непрекъснато освобождаване, приоритет ще се дава на фокуса за първия кадър от всяка серия. За останалите снимки приоритет ще се даде на освобождаване, независимо от фокуса. Това помага да се гарантира, че първият кадър във всяка серия е на фокус.

F

[ Фокус ]

Снимките могат да се правят само когато камерата е на фокус (приоритет на фокуса).

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео