Изберете дали промени в чувствителността ISO се правят на стъпки от 1/3 или 1 EV. Ако стойността, избрана в момента за ISO чувствителност, не е налична при избраната настройка, ISO чувствителността ще бъде зададена на най-близката налична стойност.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео