Изберете дали промените в ISO чувствителността да се правят на стъпки от 1/3 или 1 EV. Ако текущо избраната стойност за ISO чувствителност не е налична при избраната настройка, ISO чувствителността ще бъде зададена на най-близката налична стойност.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео