Изберете дали могат да се избират отделни точки за фокусиране за „широка“ (пейзажна) ориентация, за „висока“ (портретна) ориентация с камера, завъртяна на 90° по часовниковата стрелка, и за „висока“ ориентация с камера, завъртяна на 90° обратно на часовниковата стрелка.

  • Изберете [ Изключено ], за да използвате една и съща фокусна точка, независимо от ориентацията на камерата.

Камерата се завъртя на 90° обратно на часовниковата стрелка

Пейзажна (широка) ориентация

Камерата е завъртяна на 90° по часовниковата стрелка

  • Изберете [ Фокусна точка ], за да активирате отделен избор на фокусна точка. За да активирате отделен избор както на точката за фокусиране, така и на режима на AF зона, изберете [ Точка на фокусиране и режим на AF зона ].

Камерата се завъртя на 90° обратно на часовниковата стрелка

Пейзажна (широка) ориентация

Камерата е завъртяна на 90° по часовниковата стрелка

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео