Изберете дали бутонът за освобождаване на затвора може да се използва за фокусиране.

Вариант

Описание

[ Затвор/AF-ON ]

Фотоапаратът фокусира, когато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат наполовина.

[ Само AF-ON ]

Фотоапаратът не фокусира, когато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат наполовина.

  • Маркирането [само за AF-ON ] и натискането на 2 показва опциите за [Освобождаване извън фокуса].

Вариант

Описание

[ Активиране ]

Снимките могат да се правят при всяко натискане на бутона за освобождаване на затвора (приоритет на освобождаване).

[ Деактивиране ]

  • Снимките могат да се правят само когато камерата е на фокус (приоритет на фокуса).

  • Фокусирайте с помощта на бутона AF-ON или други контроли, към които е присвоен AF-ON.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео