Изберете стъпките, използвани за корекции на скоростта на затвора, блендата, брекетинга и компенсацията на експозицията и светкавицата.

  • Ако е избрано [ 1 EV (комп. 1/3 EV) ], промените в скоростта на затвора, блендата и брекетинга ще бъдат направени на стъпки от 1 EV и промените в експозицията и компенсацията на светкавицата на стъпки от 1 / 3 EV.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео