Изберете стъпките, използвани за регулиране на скоростта на затвора, диафрагмата, клиновете и експозицията и компенсацията на светкавицата.

  • Ако е избрано [ 1 EV стъпки (комп. 1/3 EV) ], промените в скоростта на затвора, блендата и клиновете ще бъдат направени на стъпки от 1 EV, а промените в експозицията и компенсацията на светкавицата на стъпки от 1 / 3 EV.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео