Изберете колко време мониторът или визьорът остават включени, когато не се извършват никакви операции.

  • Могат да се избират различни настройки за [ Възпроизвеждане ], [ Менюта ], [ Преглед на картина ] и [ Таймер за готовност ].

  • [ Таймер за готовност ] определя колко дълго контролният панел и дисплеят на монитора или визьора остават включени, след като спусъкът е натиснат наполовина. Мониторът и визьорът затъмняват няколко секунди преди изтичането на таймера за режим на готовност. Ако е избрано [ 10 s ], таймерът ще бъде удължен до 20 секунди, докато е показано менюто i .

  • По-дългите закъснения при изключване намаляват издръжливостта на батерията.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео