Изберете най-бавната налична скорост на затвора със светкавица в режим P или A.

Независимо от настройката, избрана за персонализирана настройка e2 [ Скорост на затвора на светкавицата ], скоростите на затвора могат да бъдат бавни до 30 s в режими S и M или при настройки на светкавицата за бавна синхронизация, бавна синхронизация със задно перде или намаляване на ефекта червени очи с бавна синхронизиране.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео