Изберете как камерата да регулира нивото на светкавицата, когато е активиран автоматичен контрол на ISO чувствителността.

опция

Описание

e

[ Тема и предистория ]

Фотоапаратът взема предвид както основния обект, така и фоновото осветление, когато регулира ISO чувствителността.

f

[ Само тема ]

ISO чувствителността се настройва само за да се гарантира, че главният обект е правилно експониран.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео