Изберете дали E е необходим за компенсация на експозицията.

Вариант

Описание

[ Включено (Автоматично нулиране) ]

Компенсацията на експозицията може да се регулира само с диск за управление. Настройката, избрана с диска за управление, се нулира, когато камерата се изключи или таймерът за готовност изтече.

[ Включено ]

Компенсацията на експозицията може да се регулира само с диск за управление. Компенсацията на експозицията не се нулира, когато фотоапаратът се изключи или таймерът за готовност изтече.

[ Изключено ]

Компенсацията на експозицията се задава чрез натискане на E и завъртане на диска за управление.

  • Тази опция влиза в сила в режими P , S и A. Лесната компенсация на експозицията не е налична в режим M.

  • Използваният диск за управление варира в зависимост от режима.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео