Изберете решетка за кадриране за видео режим. Избраната решетка може да се покаже чрез поставяне на отметка ( M ) до b в списъка за персонализирана настройка g12 [ Персонализиран екран за снимане на монитор ] ( g12: Персонализиран екран за снимане на монитор ) или g13 [ Персонализиран екран за снимане на визьор ] ( g13: Персонализиран визьор за снимане Дисплей за снимане ).

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео