Избирането на [ Вкл. (1/6 EV) ] позволява ISO чувствителността за видеоклипове да се регулира на стъпки от 1/6 EV в режим M .

  • Чувствителността може да се задава на стойности от ISO 64 до 25600 на стъпки от 1/6 EV .

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео