Изберете [ ON ] за визуализация на живо на видеозаписи, записани с [ HLG ] или [ N-Log ], избрани за видео тонален режим, но имайте предвид, че цветовете в визуализацията са опростени за подобрен контраст.

  • Цветовете в действително записаните кадри не се променят.

  • Контрастът също се подобрява, когато HLG или N-Log кадри се гледат на камерата.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео