Изберете диапазона на тоновете, показан от зебра модел, когато се натисне контрола, предварително зададена [ Pattern tone range ]. Ако е избрано [ Акценти ] или [ Средни тонове ], натискането на контрола ще покаже зебра модел само върху области в избрания тонов диапазон; натискането на бутона втори път скрива шаблона на зебрата.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео