Изберете [ ON ] за визуализация на живо на видеозаписи, записани с [ HLG ] или [ N-Log ], избрани за режим на видео тон, но имайте предвид, че цветовете в визуализацията са опростени за подобрен контраст.

  • Цветовете в действително записаните кадри не се засягат.

  • Контрастът също се подобрява, когато HLG или N-Log кадри се гледат на камерата.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео