Ако е избрано [ ON ], пръстенът за фокусиране ще изпълнява ролята, която текущо е присвоена на контролния пръстен, използвайки потребителска настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ].

  • Когато е избрано [ ON ], контролният пръстен функционира само в ролята [ Focus (M/A) ].

  • Тази опция се отнася само за съвместими обективи.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео