Изберете дали затворите на отдалечените камери да се синхронизират с затвора на основната камера, когато използвате допълнително безжично дистанционно управление или елемента [ Свързване с други камери ] в мрежовото меню.

  • За информация относно синхронизирано освобождаване с помощта на [ Свързване към други камери ] в мрежовото меню вижте раздела „Синхронизирано освобождаване“ ( Синхронизирано освобождаване ) в главата „Свързване с други камери“.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео