Изберете кога подсветката на контролния панел и бутоните да свети.

  • Ако е избрано [ OFF ], фоновото осветление ще светне, когато превключвателят на захранването се завърти на D . Фоновото осветление се изключва при натискане на бутона за освобождаване на затвора.

  • Ако е избран [ ON ], фоновото осветление ще свети, докато таймерът за готовност е активен. Обърнете внимание, че това увеличава разхода на батерията. Фоновото осветление ще се изключи, докато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат, но ще се включи отново, когато бутонът бъде освободен.

Подсветка на бутоните

Следните са оборудвани с подсветка:

1

бутон c

2

Бутон BKT

3

бутон c

4

I бутон

5

g ( Fn4 ) бутон

6

Бутон O ( Q ).

7

Бутон X

8

бутон i

9

G бутон

10

Бутон K

11

Бутон W ( Q ).

12

i бутон за вертикално снимане

13

U бутон

14

T бутон

15

бутон b

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео