Изберете скоростта на фокусиране за видео режим.

Използвайте [ Кога да се приложи ], за да изберете кога избраната опция да се прилага.

опция

Описание

D

[ Винаги ]

Камерата фокусира с избраната скорост през цялото време в режим на видео.

E

[ Само по време на запис ]

Фокусът се настройва при избраната скорост само докато се извършва видеозапис. В други случаи камерата фокусира възможно най-бързо.

Звуци на обектива

Звукът, издаван от обектива по време на фокусиране, се увеличава със скоростта на AF. Ефектът е особено забележим при настройка [ +5 ], така че изберете по-ниски стойности, ако смятате, че шумът ви разсейва.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео