Изберете скоростта на фокусиране за видео режим.

Използвайте [ Кога да се приложи ], за да изберете кога избраната опция се прилага.

Вариант

Описание

D

[ Винаги ]

Камерата фокусира с избраната скорост през цялото време във видео режим.

E

[ Само по време на запис ]

Фокусът се настройва на избраната скорост само по време на запис на видео. В други моменти камерата фокусира възможно най-бързо.

Звуци на обектива

Звукът, произвеждан от обектива по време на фокусиране, се увеличава със скоростта на AF. Ефектът е особено забележим при настройка на [ +5 ], така че изберете по-ниски стойности, ако смятате, че шумът разсейва.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео