Изберете дали затворите на отдалечените камери да се синхронизират със затвора на главната камера, когато използвате допълнително безжично дистанционно управление или елемента [ Свързване с други камери ] в мрежовото меню.

  • За информация относно синхронизирано освобождаване чрез [ Свързване с други камери ] в мрежовото меню вижте раздела за „Синхронизирано освобождаване“ ( Синхронизирано освобождаване ) в главата „Свързване към други камери“.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео