Разширете обхвата на скоростите на затвора, налични в режим M ; най-бавната налична скорост на затвора, когато е избрано [ ON ], е 900 s (15 минути). Удължените скорости на затвора могат да се използват за снимки на нощното небе и други дълги експозиции.

  • При скорости, по-ниски от 1 s, показаната от фотоапарата скорост на затвора може да се различава от действителното време на експозиция. Действителните времена на експозиция при скорости на затвора от 15 и 30 секунди например са съответно 16 и 32 секунди. Времето на експозиция отново ще съответства на избраната скорост на затвора при скорости от 60 секунди и по-бавни.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео