Ограничете избора на режим на фокусиране до един режим на фокусиране. Ако е избрана опция, различна от [ Без ограничения ], завъртането на главния диск за управление, докато държите бутона за режим на фокусиране, няма да промени режима на фокусиране.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео