Ограничете избора на режим на фокусиране до един режим на фокусиране. Ако е избрана опция, различна от [ Без ограничения ], завъртането на главния диск за управление, докато държите бутона за режим на фокусиране, няма да промени режима на фокусиране.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео