Изберете дали експозицията да се регулира за лицата на човешки портретни обекти, засечени от фотоапарата, когато е избрано [Matrix metering].

Вариант

Описание

[ ВКЛЮЧЕНО ]

Камерата настройва експозицията за лица.

[ ИЗКЛ. ]

Експозицията не се регулира в зависимост от това дали са разкрити лица.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео