Изберете дали експозицията да се коригира за лицата на обекти на човешки портрети, открити от камерата, когато е избрано [ Матрично измерване ].

опция

Описание

[ ВКЛЮЧЕНО ]

Камерата настройва експонацията за лица.

[ ИЗКЛЮЧЕНО ]

Експозицията не се регулира според това дали са разпознати лица.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео