Обърнете посоката на въртене на дисковете за управление за избрани операции.

  • Маркирайте [ Компенсация на експозицията ] или [ Скорост на затвора/бленда ] и натиснете 2 да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ).

  • Натиснете G да запазите промените и да излезете.

  • Промените се отнасят и за диска за управление за вертикално снимане.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео