Обърнете посоката на въртене на дисковете за управление за избрани операции.

  • Маркирайте [ Компенсация на експозицията ] или [ Скорост на затвора/диафрагма ] и натиснете 2 , за да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ).

  • Натиснете G , за да запазите промените и да излезете.

  • Промените се отнасят и за диска за команди за вертикално снимане.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео